(1)
Pratiwi, P. H.; Hidayah, N.; Pierewan, A. C.; Pinasti, V. I. S. Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Bahan Ajar Untuk Blended Learning Bagi Guru SMA Negeri 1 Bantul. Jur. Abd. Masy. Ind. (JAMSI) 2023, 3, 1801-1810.