Pratiwi, P. H., Hidayah, N., Pierewan, A. C. dan Pinasti, V. I. S. (2023) “Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Bahan Ajar untuk Blended Learning bagi Guru SMA Negeri 1 Bantul”, Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 3(6), hlm. 1801–1810. doi: 10.54082/jamsi.1021.